Άρθρα

Νεώτερες θεραπείες

Σήμερα η έρευνα για την αντιμετώπιση και θεραπεία του μυελώματος είναι εντατική. Αυτή δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη νέων φαρμάκων αλλά και την βελτίωση των υπαρχόντων θεραπευτικών όπλων που διαθέτουμε.

Οι κλινικές δοκιμές/πρωτόκολλα προσφέρουν στους ασθενείς πρόσβαση σε νέες θεραπείες ενώ παράλληλα βοηθούν να προχωρήσει η γνώση μας για την νόσο. Σήμερα εκατοντάδες κλινικές μελέτες σε όλο τον κόσμο  δίνουν σε χιλιάδες αρρώστους την ευκαιρία να λάβουν υψηλού επιπέδου θεραπεία με νεώτερα φάρμακα, προσφέροντας ελπίδα.   

{fcomment}

Share

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας