Ασυμπτωματικό μυέλωμα και μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (ΜΓΑΣ / MGUS)

Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός αρρώστων  διαγιγνώσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια ελέγχου για άλλους λόγους. Σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων η αποκάλυψη μιας μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό μπορεί να οδηγήσει στην διάγνωση μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS). Οι δύο αυτές καταστάσεις θα πρέπει  να αναγνωρίζονται και να τίθεται η σωστή διάγνωση διότι η μονοκλωνικής γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας δεν απαιτεί θεραπεία αλλά συνεχή παρακολούθηση για την έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών και την έναρξη της ενδεδειγμένης θεραπείας αν και όταν χρειαστεί.

{fcomment}

Share

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας